Prikaz vesti
Realizacija projekta FU-NED
05.07.2021.
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov” Vršac je kao partner uključena u realizaciju projekta FU-NED (For Unique New Education Design) finansiranog sredstvima iz programa Interreg – IPA CBC Rumunija – Srbija. Vodeći partner na projektu je Predškolska ustanova Zrenjanin, a partneri na projektu iz Rumunije su: Asociatia Kreativ Research-Centrul de Studii Media si Cercetari Sociale i Asociatia Daria – Zambet de Copil. Najvažnija aktivnost u ovom projektu je stručno usavršavanje vaspitača i kreiranje inovativnim metodičkih postupaka.
Program Interreg – IPA CBC Rumunija – Srbija fokusiran je na razvoj pograničnog područja kroz poboljšanje pristupačnosti tržištu rada i podsticanje zapošljavanja, zaštite životne sredine i turizma između regionalnih i lokalnih javnih vlasti, škola i obrazovnih ustanova, privrednih komora, nevladinih organizacija, muzeja i kulturnih institucija.
U okviru projekta održani su sastanci učesnika na projektu. U utorak, 22. 6. 2021. održan je u onlajn režimu putem aplikacije Zum (Zoom) jednočasovni sastanak. Cilj ovog sastanka je bio da se vaspitači iz predškolske ustanove u Zrenjaninu i nastavnici više metodičkih oblasti Visoke škole iz Vršca, projektnih partnera, međusobno upoznaju i skiciraju polazne ideje za koncipiranje tema koje će, prema projektnom planu, biti realizovane u narednom periodu. Sastanak je moderirala dr Nataša Sturza Milić, šef katedre/stručnog veća za metodike Visoke škole, Vršac, dok je sastanak otvorila Tatjana Lojović, pomoćnik direktora i organizator aktivnosti iz Predškolske ustanove Zrenjanin. Jedan od zaključaka sastanka bio je da se već na početku uočava znatno podudaranje interesovanja učesnika kada je reč o putokazima za kreiranje tema kojima će se na sledećem sastanku, kao i u nastavku projekta baviti.
U sredu, 30. 6. 2021. godine, održan je drugi sastanak koji je otvorio koordinator projekta Željko Cvijanović iz Predškolske ustanove Zrenjanin. Tokom 90 minuta, u prijatnoj i radnoj atmosferi, razmenjeni su, pomoću prezentacija i pojedinačnim izlaganjima, izabrani teorijski okviri, metode i tehnike rada sa decom predškolskog uzrasta, te uže formulisane teme iz metodičkih oblasti, kao i iz oblasti inkluzivnog rada, te igre i primene informaciono-komunikacionih tehnologija. Sveukupni materijal, osmišljena težišta tema i dr., u celini ili pojedinim segmentima, sa ili bez modelovanja, prepoznata su od strane učesnika sastanka (sastanku je prisustvovalo 7 vaspitača iz Predškolske ustanove Zrenjanin i 7 profesora Visoke škole strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov”, Vršac) kao svrsishodna i iskoristiva u daljim projektom planiranim aktivnostima, odnosno za koncipiranje konačnih tema. Materijali kreirani za sastanak, kao i drugi dodatni materijali, su postavljeni na adresi: http://vaspitacice.rs/funed/ te će se učesnici ove projektne aktivnosti upoznati sa njihovim sadržajem do narednog sastanka, koji je planiran za septembar 2021. godine.